Region Champions for 2015

GHSA

AAAAAA
Region School
1-AAAAAA Colquitt County
2-AAAAAA Newton
3-AAAAAA Westlake
4-AAAAAA McEachern
5-AAAAAA Roswell
6-AAAAAA South Forsyth
7-AAAAAA Mill Creek
8-AAAAAA Grayson
AAAAA
Region School
1-AAAAA Carver (Columbus)
2-AAAAA Houston County
3-AAAAA Coffee
4-AAAAA Stockbridge
5-AAAAA Allatoona
6-AAAAA Stephenson
7-AAAAA Dalton
8-AAAAA Lanier
AAAA
Region School
1-AAAA Bainbridge
2-AAAA Mary Persons
3-AAAA Thomson
4-AAAA Jonesboro
5-AAAA Woodward Academy
6-AAAA St. Pius X
7-AAAA Cartersville
8-AAAA Buford
AAA
Region School
1-AAA Dodge County
2-AAA Jackson
3-AAA Laney
4-AAA Blessed Trinity
4-AAA Cedar Grove
5-AAA Callaway
6-AAA Calhoun
7-AAA Dawson County
8-AAA Oconee County
AA
Region School
1-AA Brooks County
2-AA Benedictine
3-AA Jefferson County
4-AA Macon County
5-AA Heard County
6-AA Greater Atlanta Christian
7-AA Darlington
8-AA Rabun County
A
Region School
1-A Randolph-Clay
2-A Irwin County
3-A Emanuel County Institute
4-A Marion County
5-A Eagle's Landing Christian
6-A Pinecrest Academy
7-A Aquinas
8-A Prince Avenue Christian
GHSFHA data is made available under the Open Database License. Under this license, you are free To Share, To Create, and To Adapt this data, as long as you Attribute, Share-Alike, and Keep open. For more details please refer to the license and the Plain Language Summary.